otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ
- ความหลากหลายของระบบนิเวศ
- การจำแนกสิ่งมีชีวิตตามทฤษฎีของ อริสโตเติล (Aristotle) , จอห์น เรย์ (John Ray), คาโรลัส อินเนียส (Carl Linnaeus)
- เกณฑ์การจัดจำแนกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- การจำแนกสิ่งมีชีวิตของ Carl Linnaeus เกณฑ์แหล่งที่อยู่อาศัย
- ชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย
- ป่าไม้ผลัดใบ (Evergreen Forest)
- ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest)
- ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)
- ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)
- ป่าสน (Coniferous Forest)
- ป่าพรุ หรือป่าบึงน้ำจืด (Swamp Forest)
- ป่าชายเลน หรือป่าบึงน้ำเค็ม (Mangrove Swamp Forest)
- ป่าชายหาด (Beach Forest)
- ป่าเบญจพรรณ, ป่าเต็งรัง, ป่าหญ้า
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน การผสมเทียม ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการสอน การผสมเทียม

วิชา วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน พลังงานกล ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการสอน พลังงานกล

วิชา วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน การออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิส์อย่างง่าย ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์
มากกว่า น้อยกว่า

วิชา คณิตศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
kruao channel (ครูโอ๋แชนแนล) ฝากแสดงความคิดเห็น ด้วยจร้า
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ