otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง Personality (บุคลิกลักษณะ) ป.6 ภาษาอังกฤษ

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดนี้
เรื่อง Personality (บุคลิกลักษณะ)
- เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ vocabulary เกี่ยวกับลักษณะของผู้คน พร้อมตัวอย่างประโยค การออกเสียง และภาพประกอบ กันเลยจร้าาา shy, active, kind, smiling, funny, friendly, polite, gentle, aggressive, hard working, helpful
- หากต้องการถามว่าผู้อื่น มีบุคลิกลักษณะอย่างไร เราจะถามว่า "What's he/she like?" 
- รูปประโยคที่ใช้ถาม ขอคำบรรยายบุคลิกของบุคคลอื่น คือ How would ou describe his/her personality.
- การตอบคำถามในรูปแบบ He's/She's ตามด้วยคำบอกลักษณะ เช่น He's helpful.
- การตอบคำถามว่า บุคคลนั้นมีลักษณะอย่างไร จะใช้ He/She has ... personality. ตัวอย่าง He's has an active and funny personality.

 


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน There are eight people in my family (สมาชิกในครอบครัว) ป.6 ภาษาอังกฤษ
สื่อการเรียนการสอน Musical Instrument ป.6 ภาษาอังกฤษ

สื่อการสอน Musical Instrument

วิชา ภาษาอังกฤษ

สื่อการเรียนการสอน What kinds of American food do you like (อาหารแต่ละประเทศ) ป.6 ภาษาอังกฤษ
สื่อการเรียนการสอน Family Member (สมาชิกในครอบครัวของฉัน) ป.6 ภาษาอังกฤษ
สื่อการเรียนการสอน Different Types of Movies ป.6 ภาษาอังกฤษ

สื่อการสอน Different Types of Movies

วิชา ภาษาอังกฤษ

คำอุทาน

วิชา ภาษาไทย

คำอารธนาศีล พร้อมคำแปล

วิชา สังคมศึกษา

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
kruao channel (ครูโอ๋แชนแนล) ฝากแสดงความคิดเห็น ด้วยจร้า
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ