Floating Facebook Widget
Logo

สอนการใช้งาน OTPC - One Tablet Per Child

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับแท็บเล็ต ประวัติความเป็นมา spec และแอนดรอยด์ สอนการใช้งานเบื้องต้น การปรับแต่ง ตั้งค่าต่างๆ ของแท็บเล็ตแอนดรอยด์ 4 (Ice Cream Sanwich)

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงแท็บเล็ต ป.1 otpc
(Install Application to tablet OTPC)

ในส่วนนี้จะสอนเรื่องการ ติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงในแท็บเล็ต OTPC โดยในส่วนนี้จะมีรหัสที่ต้องใช้ในการลงแอพพลิเคชั่น โดยรหัสตัวนี้แล้วแต่กรณีการควบคุมของแต่ละโรงเรียน ว่าจะบอกเด็กนักเรียนหรือไม่ เพราะบางครั้งถ้าสอนเด็กลงแอพพลิเคชั่นไป เด็กอาจนำไปลงแอพพลิเคชั่นที่ไม่เหมาะสมก็เป็นได้ การลงแอพพลิเคชั่นจะสามารถลงได้ทั้งหมด 2 แบบ คือลงจาก Google Play Store ซึ่งในส่วนของแท็บเล็ตเด็ก ป.1 นี้ได้ตัดส่วนนี้ทิ้งไป ทำให้เราต้องลงแอพพลิเคชั่นโดยการคัดลอกจากคอมพิวเตอร์ลง แท็บเล็ต แล้วค่อยทำการติดตั้ง เพราะเราไม่สามารถดาวโหลดจาก Google Play Store ได้โดยตรง เรามาดูขั้นตอนการลงกันดีกว่าครับผม


ขั้นตอนที่ 1  ทำการเชื่อมต่อระหว่าง แท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์ก่อน (ดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์)


ขั้นตอนที่ 2  เปิด My Computer ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเข้าไปที่ไดร์ฟ ROCKCHIPS ให้ทำการคัดลอกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการจะลงไว้ในไดร์ฟนี้ โดยในตัวอย่างนี้เราจะติดตั้ง แอพพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า ESFileExplorer.apk (แอพพลิเคชั่นจะมีนามสกุลว่า apk)

ไดร์ฟ rockchips

ขั้นตอนที่ 3  ก่อนทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้ทำการ หยุดการเชื่อมต่อระหว่าง แท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์ ก่อน หากไม่ทำการหยุดการติดต่อจะไม่สามารถลง แอพพลิเคชั่นได้ เพราะ เมื่ออยู่ในระหว่างเชื่อมต่อ แท็บเล็ตจะทำการปิดหน่วยความจำภายในเครื่องไม่ให้ใช้งานขั้นตอนที่ 4  ให้เข้าสู่หน้าจอ "การตั้งค่า" (ดูวิธีการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าได้ที่นี้)

ให้เข้าสู่หน้าจอ การตั้งค่า


ขั้นตอนที่ 5 เข้าไปตั้งค่าในส่วนของ ความปลอดภัย

เข้าไปตั้งค่าในส่วนของ ความปลอดภัย


ขั้นตอนที่ 6 ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "ไม่รู้จักที่มา" เพื่อเป็นการอนุญาติให้ลงโปรแกรมที่ไม่ได้มาจาก google play storeสาเหตุที่เราต้องเข้ามาตั้งค่าส่วนนี้เพราะว่า แอพพลิเคชั่นที่เราลงโดยการ copy มาจาก คอมพิวเตอร์นั้น อาจเป็นแอพพลิเคชั่น อันตราย ก็ได้ เพราะแอนดรอยด์ไม่รู้จักที่มา หากเราไม่ติ๊กถูกในส่วนนี้ ก็จะลงไม่ได้ แต่ถ้าเราลงแอพผ่าน google play store ไม่จำเป็นต้องติ๊กถูกส่วนนี้ก็ได้

ตั้งค่าความปลอดภัย ไม่รู้จักที่มา


ขั้นตอนที่ 7 ตอบ ตกลง เพื่อยืนยัน

ตอบ ตกลง เพื่อยืนยันการอนุญาติให้แอพพลิคเชั่นที่ ไม่รู้จักที่มา

ขั้นตอนที่ 8 ให้เข้าไปที่ส่วนของแอพพลิเคชั่น แล้วให้หาแอดที่ชื่อว่า "เครื่องมือการติดตั้ง APK" ทำการสัมผัสเข้าไปใช้งาน

เครื่องมือการติดตั้ง APK


ขั้นตอนที่ 9 เลือกไปที่ ติดตั้ง

เลือกไปที่ ติดตั้ง


ขั้นตอนที่ 10 เข้าไปที่ หน่วยความจำภายในของแท็บเล็ต เพื่อหาแอพพลิเคชั่นที่เราต้องการติดตั้ง

เข้าไปที่ หน่วยความจำภายในของแท็บเล็ต


ขั้นตอนที่ 11 ให้มองไปที่ด้านขวามือระบบจะแยกไฟล์ประเภท apk หรือ แอพ ไว้ทางด้านขวามือ ให้เราเลือกทำการติดตั้งได้โดยง่าย ก็ให้ทำการเลือกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการติดตั้ง โดยในตัวอย่างนี้ เรามีไฟล์ ESFileExplorer.apk เพียงไฟล์เดียว ก็ให้เลือกไฟล์นี้ ครับ

ติดตั้ง ESFileExplorer


ขั้นตอนที่ 12 ป้อนรหัสผ่านสำหรับการติดตั้งแอพพลิเคชั่น โดยรหัสผ่านนี้จะใข้เหมือนกันหมดทั้งประเทศสำหรับการติดตั้งของแท็บเล็ต OTPC ทางโรงเรียนก็สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ได้ ส่วนรหัสผ่านนั้นแล้วสุดแต่การพิจารณาของทางโรงเรียน ว่าจะให้นักเรียนหรือไม่ เมื่อป้อนรหัสเสร็จแล้วให้ตอบ "ตกลง"

ป้อนรหัสผ่านสำหรับการติดตั้ง


ขั้นตอนที่ 13 ระบบจะถามเพื่อยืนยันข้อมูลการติดตั้ง่ว่า "คุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชั่นนี้หรือไม่" ให้เราเลือกไปที่ "ติดตั้ง"

ระบบจะถามเพื่อยืนยันข้อมูลการติดตั้ง่ว่า คุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชั่นนี้หรือไม่


ขั้นตอนที่ 14 เสร็จสิ้นการติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้เลือกที่ "เสร็จสิ้น" หรืออาจเลือกที่ "เปิด" ก็ได้ ระบบจะทำการเปิด แอพพลิเคชั่นขึ้นมาให้ใช้งานได้ทันที

เสร็จสิ้นการติดตั้งแอพพลิเคชั่น


ขั้นตอนที่ 15 ลองเข้าไปในส่วนของ แอพพลิเคชั่น เพื่อทำการตรวจสอบการติดตั้ง จะเห็นได้ว่าแอพ ESFileExplorer นั้นมีให้เลือกใช้งานแล้วในส่วนของแอพพลิเคชั่น ถือว่าการติดตั้งตั้ง เสร็จสมบูรณ์

ส่วนของแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างการใช้งาน ESFileExplorer