otpchelp.com - เว็บไซต์เพื่อการศึกษาไทย รวมสื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.3 รวบรวม และเผยแพร่โดย "ครูโอ๋" ครับบบ

การเจริญเติบโตวัยเด็ก

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:วิทยาศาตร์

การจำแนกสาร

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:วิทยาศาตร์

การจำแนกประเภทของสารรอบตัว

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:วิทยาศาตร์

What's Your House Made Of

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

What do you do

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Types of Homes

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Travelling to Laos

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Special Regious Days

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Rescue from Natural Disaster

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Religion and Worship

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Publice Service

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Natural Disaster

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

National Animal

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

My Holiday in Indonesia

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Musical Instrument

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Let go to Vietnam

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Let go to Malaysia

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Inspirational People

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Hotel Service

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Hair Salon

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Furniture

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Extreme Jobs

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Endangered Elephant

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

Dream Job

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:ภาษาอังกฤษ

ดูสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
@2012 http://www.otpchelp.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ