otpchelp.com - เว็บไซต์เพื่อการศึกษาไทย รวมสื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.3

การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง โดยใช้ไม้บรรทัด

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

การแบ่งครึ่งมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

การแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 2

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

การแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการการหาร

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการการลบ

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการการคูณ

ระดับชั้น:ป.6  วิชา:คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีอวกาศ

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

ตำแหน่งของกลุ่มดาว 2

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

ตำแหน่งของกลุ่มดาว 1

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

ดาวฤกษ์

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

กาแล็กซี และเอกภพ

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

ระบบสุริยะ

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

การสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 2

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

การสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า ตอนที่ 4

ระดับชั้น:ม.3  วิชา:วิทยาศาตร์

ดูสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
@2012 http://www.otpchelp.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ